Prodlužujeme termín uzávěrky do 4.7.2022

Všechny aktuality

rádi bychom oznámili, že s ohle­dem na opako­vaná upo­zornění ze strany uměl­ců na poměrně krátk­ou lhů­tu na přípravu kval­it­ních pro­jek­tů, jsme se rozhodli prod­loužit ter­mín uzávěrky soutěže do 4. 7. 2022. Tím se posou­vá i datum vyh­lášení pos­tupu­jících NFT pro­jek­tů, které bylo původ­ně plánováno na 30.6.2022. Vyh­lášení pos­tupu­jících NFT pro­jek­tů tak bude posunuto na 15.7.2022.

Děku­jeme za zájem o naši soutěž a těšíme se na další přih­lášená díla.

Sdílet