Přihlašování uzavřeno

Všechny aktuality

Přih­lašování nových děl je již uza­vřeno. Aktuál­ně procházíme všech­ny přih­lášené pro­jek­ty a 15.7. vyh­lásíme všech­ny postupující.

Děku­jeme všem, kdo poslali své dílo do soutěže.

Team Artefin

Sdílet