Le Noche Triste

Autor : Jakub Bugri
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Portrét aztécké dívky upřeně kouka­jící na divá­ka v list­natém poros­tu, v němž se pos­tup­ně ztrácí. Dív­ka má výraz­nou zla­tou čelenku s tyrkysový­mi prvky, něko­lik pierc­ingů, náušnic, náhrdel­níků, pár čer­vených per a děrovanou ochranu hrud­níku. V pozadí na lis­tech můžeme vidět i hmyz.

Dílo pojed­nává o tajem­né aztecké kul­tuře a o přežíváni po La Noche Triste. Noci kdy byla větši­na vyvražděna.

O autorovi

Jakub Bugri je 17 letý stu­dent z Bílého Kostela nad Nisou. Ve škole studu­je estetiku, brand­ing design
a his­torii výt­varné kultury.

Sdílet